Wykonanie rekultywacji – odmulenia i zagospodarowanie terenów przyległych do zalewu jest dofinansowane w ramach Projektu
„.Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia wraz z zagospodarowaniem otoczenia” nr POIS.02.05.00-00-0103/16
w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020


NUMER WNIOSKU: POIS.02.05.00-00-0103/16

Linki do stron


Gmina Blachownia
Gmina Blachownia
Gmina Blachownia
Portal Funduszy Europejskich