Zamówienia publiczne w ramach projektu Cyfrowa Blachownia:Realizacja usługi Inżyniera Projektu "CYFROWA BLACHOWNIA
- zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy BLACHOWNIA do cyfrowych usług publicznych"


Realizacja usługi rozliczenia Projektu "CYFROWA BLACHOWNIA
- zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy BLACHOWNIA do cyfrowych usług publicznych"


CYFROWA BLACHOWNIA - zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy BLACHOWNIA
do cyfrowych usług publicznych - dostawa sprzętu informatycznego


CYFROWA BLACHOWNIA - zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy BLACHOWNIA
do cyfrowych usług publicznych" - SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY, PORTAL INFORMACYJNO-PŁATNICZY
ORAZ KONFIGURACJA E-USŁUG NA PLATFORMIE EPUAP


CYFROWA BLACHOWNIA - zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy BLACHOWNIA
do cyfrowych usług publicznych" - ELEKTRONIZACJA PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
I URUCHOMIENIE SYSTEMU KOMUNIKACJI MOBILNEJ