W ramach projektu uruchomione zostały następujące portale:

Portal Mieszkańca
Portal Mieszkańca


Portal Konsultacji Społecznych
Portal Konsultacji Społecznych