Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe śląskie
dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych


NUMER WNIOSKU: WND-RPSL.02.01.00-24-0223/15-002

Linki do stron


Gmina Blachownia
Gmina Blachownia
Urząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Gmina Blachownia
Portal Funduszy Europejskich
Gmina Blachownia
Serwis Regionalnego Programu Województwa Śląskiego