Adresy kontaktowe skrzynek pocztowych:Koordynacja wniosku - admin@blachownia.pl

Zamówienia publiczne - zp@blachownia.pl