Celem projektu jest zwiększenie liczby podmiotów korzystających z usług administracji przy pomocy różnych kanałów dostępu elektronicznego oraz poprawienie efektywności kosztowej usług świadczonych przez administrację publiczną. Projekt zwiększy liczbę atrakcyjnych e-usług publicznych świadczonych przez administrację samorządową, w tym usług spersonalizowanych, i przyczyni się do zwiększenia liczby osób z nich korzystających.