Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Blachownia w 2016 roku

Zgodnie z § 19 Regulaminu pracy Komisji Konkursowej stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Blachowni Nr OR.0050.9.2016 publikujemy poniżej wyniki dokonanego wyboru ofert w otwartym konkursie.


Data publikacji: 26-02-2016