Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Wymiana kotłów c.o. Nabór wniosków przedłużony do końca lutego!

Burmistrz Blachowni informuje, iż nabór wniosków na dofinansowanie kosztów poniesionych przy modernizacji źródeł ciepła w domach jednorodzinnych odbędzie się w dniach od 20 stycznia 2020 r. – do 29 lutego 2020 r.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Blachowni zastrzega sobie prawo do zmiany terminu naboru wniosków.

W poniższym regulaminie zapisane są: warunki przystąpienia do programu, zasady udzielania dotacji i tryb postępowania.

Ważne :

Do wniosku należy dołączyć wstępny kosztorys zakupu pieca wraz z montażem oraz (w przypadku pieca 5 klasy na ekogroszek) certyfikat nowego źródła ciepła.

Złożone kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia, pod kątem czy dana nieruchomości ma uregulowany stan prawny, czy są zgody wszystkich współwłaścicieli oraz czy wnioskodawca ma podpisaną deklarację na wywóz odpadów z terenu posesji. Na tej podstawie zostanie stworzona lista rankingowa mieszkańców według kolejności złożenia i wywieszona na tablicy ogłoszeń – w terminie 14 dni od daty zakończenia naboru .

Aby otrzymać dotację, należy zakończyć inwestycję najpóźniej do 15 listopada 2020r. i złożyć wszystkie wymagane dokumenty wymienione w przedmiotowym Regulaminie. Wniosek rozliczający dotację TUTAJ.

W przypadku małżeństwa Wniosek wypełnia jeden ze współmałżonków, natomiast drugi podpisuje poniższą zgodę.

Dopłaty dotyczą planowanych inwestycji, niezakończonych do czasu podpisania umowy o dofinasowanie.

Proszę o zapoznanie się z treścią Regulaminu !!

 


REGULAMIN

W terminie 20 stycznia 2020 r. – 29 lutego 2020 r. składamy:

Wniosek

Oświadczenie

Zgoda współwłaściciela nieruchomości na realizację zadania

Wstępny kosztorys zakupu pieca wraz z montażem oraz (w przypadku pieca 5 klasy na ekogroszek) certyfikat nowego źródła ciepła.