Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Trwają konsultacje projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Tylko do 15 lutego!

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o konsultacjach społecznych PROJEKTU PLANU STRATEGICZNEGO DLA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ.
Resort jest obecnie na półmetku pierwszego etapu konsultacji społecznych tego dokumentu, które trwają do 15 lutego 2021 r. Uwagi zgłoszone już na tym etapie konsultacji mogą przyczynić się do szybszego opracowania ostatecznej wersji Planu, a tym samym do szybszego skorzystania ze środków nowej WPR.
- Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasową aktywność. Każda sugestia jest dla nas niezwykle ważna i posłuży do odpowiedniego zaadresowania potrzeb sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich - informuje resort. - Zależy nam szczególnie na Państwa opiniach i propozycjach, ponieważ Wasza praktyczna wiedza i doświadczenie zapewnią właściwe dostosowanie wsparcia do rzeczywistych potrzeb rolników, przetwórców, przedsiębiorców działających w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich oraz mieszkańców obszarów wiejskich.
Dlatego pragniemy ponowić zaproszenie do udziału w konsultacjach. Zwracamy się do Państwa z prośbą o jeszcze większe zaangażowanie w konsultacje i aktywne zgłaszanie uwag/opinii do projektu Planu za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej - TUTAJ.

Informacja o trwających konsultacjach zamieszczona jest m.in. na stronie głównej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - TUTAJ.