Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Rusza Blachowniański Budżet Obywatelski na rok 2021. Nabór wniosków od 23 czerwca

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr OR.0050.98.2020 z dnia 08 czerwca 2020 roku oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Blachowni nr 79/XII/2019 z dnia 18 września 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych Blachowniańskiego Budżetu Obywatelskiego rozpoczniemy kolejną, VI już edycję BO.

Jak co roku, na budżet obywatelski gmina Blachownia przeznaczy kwotę 350.000,00 zł. Nabór wniosków rozpocznie się 23 czerwca i potrwa do 22 lipca. Poniżej przedstawiamy harmonogram działań oraz kwoty przeznaczone na poszczególne obszary. Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w procesie realizacji budżetu obywatelskiego w 2021 roku.

Należy podkreślić, że w dotychczasowych pięciu edycjach BO zrealizowano lub przygotowuje się do realizacji łącznie 75 zadań na ogólną kwotę ok. 1 mln 750 tys zł. Zadania te stanowią znaczące i oczekiwane przez mieszkańców uzupełnienie głównych inwestycji wykonywanych przez władze samorządowe gminy. Są również bezpośrednim przejawem partycypacji społecznej w wydatkowaniu środków publicznych i umożliwiają podjęcie – przez mieszkańców gminy – indywidualnych i grupowych działań na rzecz zmiany najbliższego otoczenia. Budżet Obywatelski w Blachowni przyniósł wymierne efekty infrastrukturalne i buduje poczucie współodpowiedzialności władz samorządowych i mieszkańców w planowaniu i urzeczywistnieniu potrzebnych zmian z poszanowaniem zasad celowości, gospodarności i efektywności wydatkowania środków budżetowych.

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZADANIA -> .DOCX

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZADANIA -> .PDF

 

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA TERENU -> .DOCX

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA TERENU -> .PDF

 


Data publikacji: 08-06-2020