Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

LGD Zielony Wierzchołek Śląska przypomina o aktualnych naborach na projekty grantowe

Ważne - nabory na projekty grantowe

Więcej informacji znajduje się w zakładce PROW 2014-2020 → Nabory aktualne

  • Ogłoszenie nr 1/2021/G o naborze wniosków o powierzenie grantu: PROMOCJA TURYSTYCZNA 

www.lgd-klobuck.pl/248/125/ogloszenie-o-naborze-nr-12021g.html 

  • Ogłoszenie nr 2/2021/G o naborze wniosków o powierzenie grantu: PROMOCJA OBSZARU LGD POPRZEZ PRODUKTY LOKALNE

http://lgd-klobuck.pl/249/126/ogloszenie-o-naborze-nr-22021g.html

  • Ogłoszenie nr 3/2021/G o naborze wniosków o powierzenie grantu: OCHRONA ZASOBÓW DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWO-HISTORYCZNEGO

http://lgd-klobuck.pl/252/127/ogloszenie-o-naborze-nr-32021g.html

  • Ogłoszenie nr 4/2021/G o naborze wniosków o powierzenie grantu: PODNIESIENIE WIEDZY MIESZKAŃCÓW OBSZARU POPRZEZ DZIAŁANIA SPRZYJAJĄCE BUDOWANIU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

http://lgd-klobuck.pl/251/128/ogloszenie-o-naborze-nr-42021g.html