Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Ankieta Lokalnej Grupy Działania Zielony Wierzchołek Śląska. Dla mieszkańców gminy Blachownia

Ankieta na temat finansowania projektów do roku 2030 jest ważną częścią diagnozy, która pomoże określić Lokalnej Grupie Działania Zielony Wierzchołek Śląska potrzeby lokalnej społeczności. Dzięki określeniu tych potrzeb LGD będzie mogło budować budżet lokalnych strategii rozwoju w przyszłym okresie programowania, czyli w latach 2024-2030.

Informacje zebrane dzięki m.in tej ankiecie pomogą określić najważniejsze priorytety, które będą finansowane w przyszłej strategii. Ankieta jest w pełni anonimowa.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Link do ankiety - TUTAJ


Data publikacji: 18-01-2021