Lista projektów

Tytuł inwestycji Rodzaj Rok zakończenia Wartość (zł)
Budowa altanki z infrastrukturą wodkan
Budowa altanki z infrastrukturą wodkan
Infrastruktura 2017 26 120,00
Budowa chodnika wokół Szkoły w Cisiu przy udziale funduszu sołeckiego
Budowa chodnika wokół Szkoły w Cisiu przy udziale funduszu sołeckiego
Infrastruktura 2015 38 017,21
Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach, Łojkach i ul. Chrobrego (dokumentacja)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach, Łojkach i ul. Chrobrego (dokumentacja)
Gospodarka wodno–kanalizacyjna 2016 155 638,38
Budowa miejsc parkingowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Blachowni
Budowa miejsc parkingowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Blachowni
Edukacja 2015 64 635,34
Budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Kubowicza (zadanie będzie realizowane w trakcie budowy targowiska)
Budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Kubowicza (zadanie będzie realizowane w trakcie budowy targowiska)
Infrastruktura 2016 121 027,30
Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Górnicza (dokumentacja)
Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Górnicza (dokumentacja)
Gospodarka wodno–kanalizacyjna 2015 5 535,00
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kawowa
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kawowa
Infrastruktura 2015 37 761,00
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Piastów w Łojkach (dokumentacja)
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Piastów w Łojkach (dokumentacja)
Infrastruktura 2015 17 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Swojska
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Swojska
Infrastruktura 2015 44 895,00
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Złota
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Złota
Infrastruktura 2015 15 375,00
Budowa parkingu przy Szkole Nr 3 ul. Wspólna
Budowa parkingu przy Szkole Nr 3 ul. Wspólna
Infrastruktura 2015 63 102,58
Budowa parkingu przy szkole w Łojkach funduszu sołeckiego
Budowa parkingu przy szkole w Łojkach funduszu sołeckiego
Infrastruktura 2015 56 323,21
Budowa Placu Rekreacyjnego w Nowej Gorzelni
Budowa Placu Rekreacyjnego w Nowej Gorzelni
Infrastruktura 2017 30 525,79
Budowa strażnicy OSP II etap
Budowa strażnicy OSP II etap
Infrastruktura 2016 1 454 046,50
Budowa targowiska II etap (dokumentacja i wykonanie)
Budowa targowiska II etap (dokumentacja i wykonanie)
Infrastruktura 2016 400 000,00
Budowa ul. Malickiej - I etap
Budowa ul. Malickiej - I etap
Drogi 2015 155 423,13
Budowa ul. Polnej w Blachowni
Budowa ul. Polnej w Blachowni
Drogi 2015 58 828,01
Budowa zjazdu publicznego do bloków 5,7,11 (bloki awaryjne) na ulicę Sienkiewicza
Budowa zjazdu publicznego do bloków 5,7,11 (bloki awaryjne) na ulicę Sienkiewicza
Drogi 2015 289 551,36
Budynek magazynowy PSZOK
Budynek magazynowy PSZOK
Infrastruktura 2015 54 953,24
Doposażenie placu zabaw w Konradowie przy udziale funduszu sołeckiego
Doposażenie placu zabaw w Konradowie przy udziale funduszu sołeckiego
Sport 2015 7 510,25
Doposażenie placu zabaw w Wyrazowie przy udziale funduszu sołeckiego
Doposażenie placu zabaw w Wyrazowie przy udziale funduszu sołeckiego
Sport 2015 6 030,25
Modernizacja boiska do piłki nożnej w Konradowie
Modernizacja boiska do piłki nożnej w Konradowie
Sport 2015 50 204,13
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 (wymiana dachu)
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 (wymiana dachu)
Infrastruktura 2015 288 668,11
Modernizacja kanału burzowego przy ul. Cmentarnej
Modernizacja kanału burzowego przy ul. Cmentarnej
Gospodarka wodno–kanalizacyjna 2015 16 000,00
Modernizacja skrzyżowania ul. Kościuszki i DW 492 (dokumentacja)
Modernizacja skrzyżowania ul. Kościuszki i DW 492 (dokumentacja)
Drogi 2015 35 000,00
Modernizacja wjazdu do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Blachowni
Modernizacja wjazdu do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Blachowni
Drogi 2015 17 261,78
Parking przy ul. Kubowicza
Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Ks. Kubowicza
Infrastruktura 2017 142 455,48
Przebudowa budynku Przedszkola w Łojkach
Przebudowa budynku Przedszkola w Łojkach w Gminie Blachownia
Edukacja 2018 265 044,54
Przyłącze wodno-kanalizacyjne PSZOK
Przyłącze wodno-kanalizacyjne PSZOK
Gospodarka wodno–kanalizacyjna 2015 4 756,40
Remont drogi łączącej Konradów i Wydrę
Modernizacja drogi łączącej Konradów w gminie Blachownia i Wydrę w gminie Wręczyca Wielka
Drogi 2017 234 951,08
Remont ul. Malickiej
Modernizacja jezdni i pobocza drogi gminnej ulicy Malickiej w Malicach, Gmina Blachownia
Drogi 2016 594 539,53
Remont ul. Nowiny w Cisiu
Remont ul. Nowiny w Cisiu
Drogi 2015 289 708,56
Remont ulicy Cisowej
Budowa ul. Cisowej w Blachowni w km 0+000 do km 0+110
Drogi 2018 73 167,39
Rozbudowa altanki w Konradowie przy udziale funduszu sołeckiego
Rozbudowa altanki w Konradowie przy udziale funduszu sołeckiego
Kultura 2015 7 000,00
Wymiana oświetlenia na terenie całej Gminy Blachownia
Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Blachownia
Infrastruktura 2017 2 105 703,97