Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Złożone wnioski

1. "Z myślą o lepszej szkole dla naszych dzieci"

Wydatki kwalifikowane: 788 499,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie – 709 649,10 zł

 

2. "CYFROWA BLACHOWNIA – zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy BLACHOWNIA do cyfrowych usług publicznych"

Koszt całkowity: 1 419 740,20 zł

kwota dofinansowania: 1 157 728,22 zł

 

3. "Drużyna Powiatu" - wniosek złożony wraz z 9 innymi gminami, którego liderem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Łączna kwota dofinansowania: 4 698 527,00 zł

 

4. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Blachownia"

Wydatki kwalifikowane: 2 724 439,29 zł

Wnioskowane dofinansowanie – 2 315 773,39 zł

 

5. "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

a) Zmiana nawierzchni drogi łączącej Konradów w Gminie Blachownia i Wydrę w Gminie Wręczyca Wielka.

Termin zakończenia operacji: 12.2017 r.

Koszt realizacji operacji: 550 592,16 zł

Wnioskowana kwota pomocy: 350 341,79 zł

 

b) Przebudowa ul. Herbskiej w Gminie Blachownia.

Termin zakończenia operacji: 09.2017 r.

Koszt realizacji operacji: 1 046 705,06 zł

Wnioskowana kwota pomocy: 666 018,43 zł

 

c) Zmiana nawierzchni ul. Mostowej w Starej Gorzelni, Gmina Blachownia.

Termin zakończenia operacji: 12.2017

Koszt realizacji operacji: 519 680,01 zł

Wnioskowana kwota pomocy: 330 672,39 zł

 

d) Zmiana nawierzchni ul. Mokrej w Starej Gorzelni, Gmina Blachownia.

Termin zakończenia operacji: 12.2017

Koszt realizacji operacji: 82 748,39 zł

Wnioskowana kwota pomocy: 52 652,80 zł

 

e) Przebudowa ul. Nowa Droga w Cisiu w Gminie Blachownia

Termin zakończenia operacji: 12.2017

Koszt realizacji operacji: 1 162 857,94 zł

Wnioskowana kwota pomocy: 739 926,51 zł

 

6. "W naszym przedszkolu dobrze się bawimy, miło spędzamy czas i rozwijamy się wszechstronnie"

Wartość projektu: 983 250,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 835 762,50 zł

Wkład Gminy Blachownia: 147 487,50 zł

 

7. "Zrób coś dobrego na miejscu-wsparcie zatrudnienia"

Wartość projektu: 411 937,13 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 391 340,27 zł

Wkład Gminy Blachownia: 20 596,86 zł

 

8. "Bezpieczna Blachownia - doposażenie jednostki OSP Cisie i OSP Blachownia"

Wartość projektu: 976 741,77 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 830 230,50 zł

Wkład Gminy Blachownia: 146 511,27 zł

 

9. Przebudowa boiska do piłki nożnej i budowa boiska wielofunkcyjnego w Blachowni

Wartość projektu: 2 381 443,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 1 190 700,00 zł

Wkład Gminy Blachownia: 1 190 743,00 zł

 

10. Rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele biurowe w budynkach handlowo-usługowych wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynków przy ul. Sienkiewicza 15 i ul. Sienkiewicza 16.

Wartość projektu: 5 336 766,80 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 3 788 990,12 zł

Wkład Gminy Blachownia: 1 547 776,68 zł

 

11. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w miejscowości Blachownia

Wartość projektu: 4 662 322,51 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 3 148 242,20 zł

Wkład Gminy Blachownia: 1 514 080,31 zł

 

12. Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia wraz z zagospodarowaniem otoczenia

Wartość projektu: 14 262 842,79 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 12 123 311,82 zł

Wkład Gminy Blachownia: 2 139 530,97 zł